Ochrana osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji


Jsme Etnetera Group a. s., se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7 Holešovice, IČO 24133271, zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 17299/MSPH.

Naše kontaktní údaje jsou:
E-mail: info@etnetera.cz
Telefon: +420 233 326 810

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek www.etnetera.cz zpracováváme některé osobní údaje. Na webu pracujeme s cookies - více se o nich dozvíte zde.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobní údajů) („GDPR").

1. Zpracování osobních údajů

A) Zpracování údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo poptávky e-mailem


Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám napíšete. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky nebo dotazy, případně další údaje, které nám v poptávce necháte.

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro naši další domluvu.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B) Zpracování osobních údajů v případě smluvní spolupráce


Pokud se s námi rozhodnete spolupracovat, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte v objednávce nebo smlouvě o spolupráci. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje vztahující se k objednaným službám nebo údaje o vás, které nám sdělíte, abych vám službu poskytli.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – poskytli vám smluvené produkty a služby. 

Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat. 

V případě koupě online produktu budeme elektronické kontakty zpracovávat pro zpřístupnění produktu.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu poskytování služby a poté 10 let od posledního poskytnutí služby, případně dodání produktu.‍

C) Newslettery 


Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste naši klienti a nezakázali jste nám to, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našeho newsletteru.

Na základě jakého právního důvodu?
V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě, že jste zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního poskytnutí služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: dpo@etnetera.cz

D) Telefonický kontakt


Pokud jste naši klienti a nezakázali jste nám to, můžeme vás telefonicky kontaktovat pro ověření spokojenosti s našimi službami, případně s nabídkou dalších služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu naší spolupráce a poté nejdéle 2 roky od posledního poskytnutí služby. Proti takovému zpracování osobních údajů můžete kdykoliv vznést tzv. námitku.
‍‍

E) Focení na offline akcích


Na našich akcích se mohou pořizovat fotografie nebo nahrávky.
Z jakého důvodu?
Akci chceme zachytit pro naše interní účely (archivace), a také pro promo na našich stránkách a sociálních sítích Facebook, Twitter,  LinkedIn, Instagram, případně YouTube.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.                                                                                                                         

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu 5 let od pořízení záznamu nebo fotografie.
Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřejete být na fotografiích či videomateriálu zachyceni, kontaktujte nás nebo organizátora/fotografa na místě akce.

F) Pokud se nám přihlásíte do výběrového řízení


Pokud nám odpovíte na vypsanou pracovní pozici nebo nám zašlete poptávku po pracovní pozici, zpracováváme osobní údaje, které jsou ve vašem CV, případně motivačním dopise.

Z jakého důvodu?
Tyto osobní údaje musíme zpracovat, abychom posoudili vhodnost kandidáta pro danou pracovní pozici.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Nejpozději do doby ukončení daného výběrového řízení. Pokud budeme Vaše CV uchovávat i poté, bude to pouze s Vaším souhlasem, ohledně kterého Vás případně kontaktujeme.

2. Kdo se k datům dostane?


Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho podnikání. Jsou to:


společnosti podílející se na expedici plateb
poskytovatel e-mailingové služby
systémy pro evidenci a fakturaci klientů
systémy pro evidenci HR agendy
externí právní, účetní a jiné poradenské služby
subdodavatelé marketingových a IT služeb na volné noze
osoby a firmy, které nám pomáhají zajistit offline akci v místě konání
Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů


Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese dpo@etnetera.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 233 326 810.

Máme jmenovaného pověřence pro oblast zpracování osobních údajů. Lze ho kontaktovat na e-mailové adrese dpo@etnetera.cz.

V rámci práce s osobními údaji u nás nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.